dot
รายการ
dot
bulletบ้านน็อคดาวน์
bulletออฟฟิศน็อคดาวน์
bulletร้านค้า น็อคดาวน์
bulletต่อเติมบ้าน
bulletตู้สำนักงานเคลื่อนที่ แบบมาตรฐาน
bulletบ้าน รีสอร์ท ห้องพัก ออฟฟิศ แบบมาตรฐาน
bulletกั้นห้อง
bulletกระจกอลูมิเนียม
bulletผ้าม่าน มู่ลี่ ฉากกั้นห้อง
bulletขายส่ง ขายปลีก
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
dot
Newsletter

dot
ออฟฟิศน็อคดาวน์ , ออฟฟิศสำเร็จรูป , ออฟฟิศเคลื่อนที่ article

 

ออฟฟิศน็อคดาวน์  ออฟฟิศสำเร็จรูป

รวมผลงานจริง ทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ บางแวก   ออฟฟิศน็อคดาวน์ บางแวก   ออฟฟิศน็อคดาวน์ บางแวก

                    ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 4.10 * 11.50 เมตร  ซอยบางแวก  ฐานรากลงเข็มปูพรม เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง เน้นความโปร่ง เพื่อมองได้รอบ งานไฟฟ้า เดินไฟฟ้าภายในพร้อมติดกล่องควบคุม และเดินเมนภายนอก เพื่อเชื่อมกับกล่องควบคุมไฟ ( ลูกค้าจัดหา กระเบื้อง และ ดวงโคม ) 

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ บางนา   ออฟฟิศน็อคดาวน์ บางนา   ออฟฟิศน็อคดาวน์          

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์          

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์                 

                   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 12 * 18 เมตร สองชั้น บางนา  ฐานราก ปรับพื้น เทคอนกรีต โครงสร้างเหล็ก คานปีม ชั้นสองวางแแผ่นพื้นเทคอนกรีต ภายในปูกระเบื้องยาง ห้องน้ำปูกระเบื้อง กรุงผนังและทำฝ้าเพิ่มทั่งหมด ชั้นหนึ่ง แบ่งเป็น ( ห้องทำงาน 2 /  ห้องเก็บของ 1 / ห้องโถงใหญ่ 1 / ห้องน้ำใหญ่ชาย 1 / ห้องน้ำใหญ่หญิง 1 ) ชั้นสอง แบ่งเป็น ( ห้องทำงาน 1 /  ห้องประชุม 1 /  ห้องโถงใหญ่ 1  ) เดินระบบไฟฟ้าภายใน รองรับ 3 เฟส สุขภัณฑ์ครบชุด ระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด เติดระบบน้ำ 

 

   ออฟฟิศนน็อคดาวน์ ปากเกร็ด   ออฟฟิศน็อคดาวน์  ปากเกร็ด   ออฟฟิศน็อคดาวน์  ปากเกร็ด 

               ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 3 * 9 เมตร  ปากเกร็ด  ฐานรากปรับพื้น เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ภายในแบ่งเป็น 2 ห้อง เดินระบบไฟฟ้า มีกล่องคบคุม

 

   ออฟฟิศน็อคดาน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   

              ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาดภายใน  4 * 9 เมตร + หลังคา 5.5 * 7 เมตร  นารายา ถนน 345 ฐานราก ถักโครงสร้างเหล็ก ปูวีว่าบอร์ด 20 มิล พื้นด้านบนปูกระเบื้องยางลายไม้ เดินระบบไฟฟ้าภายในพร้อมติดตั้งกล่องควบคุม 3 เฟรส ไฟฟ้าภายใน LED ทั้งหมด ด้านนอกติดหลอดไฟ ป้องกันน้ำกันฝุ่น โครงสร้าง ทั้งสองส่วน สามารถแยกออกจากกันได้

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์ 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์ 

                 ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 10 * 12  เมตร ชั้นล่างเป็นห้องโถง ห้องน้ำ ส่วนชั้นสอง แบ่งเป็นห้องโถง และห้องทำงาน 3 ห้อง อ้อมน้อย ฐานรากปรับพื้น เทคอนกรีต ชั้นสองวางแผ่นพื้นสำเร็จ เทคอนกรีต ภายในปูกระเบื้องยาง ส่วนของห้องน้ำปูกระเบื้อง ระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด พร้อมสุขภัณฑ์ เดินไฟฟ้าภายใน พร้อมติดตั้งดู้ 3 เฟรส 

 

    ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดวน์                                         ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 12 * 15 เมตร สูง 4 เมตร  กบินบุรี ฐานรากทำบนพื้นเดิมภายในโรงงาน เดินระบบไฟฟ้า 3 เฟรส และไฟฟ้าภายในทั้งหมด พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   อออฟฟิศน็อคดาวน์

                      ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 5 * 10 เมตร   ทำที่ลาดหลุมแก้ว ฐานรากลูกค้าเตรียมพื้นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว พื้นปูกระเบื้อง เดินระบบไฟฟ้าภายในพร้อมเดินเมนภายนอกเข้ากล่องควบคุม ( ลูกค้าจัดหากระเบื่องมาให้ )

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

                      ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 5 * 6 เมตร  ทำที่กรมชล ฐานรากปรับพื้น เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง เดินระบบไฟฟ้าภายใน พร้อมเดินเมนภายนอกเข้ากล่องควบคุม

 

  ออฟฟิศน็ิอคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์  ออฟฟิศน็อคดาวน์

               ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 5*9 เมตร พร้อมห้องน้ำ  ทำที่สามควายเผือก ฐานรากทำฟุตติ้ง ยกระดับด้วยโครงสร้างเหล็ก ปูวีว่าบอร์ด ผิวบนปูกระเบื้่องยาง ติดดั้งสุขภัณฑ์ครบชุด พร้ำมทำระบบบำบัด เดินระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมด พร้อมเดินสายเมนเข้ากล่องควบคุม

 

 ออฟฟิศน็อคดาวน์ ลพบุรี   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ลพบุรี   ออฟฟิศน็อคดวน์ ลพบุรี

                อฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาดห้อง 6 * 8 เมตร + ระเบียง 2 * 8 เมตร ทำที่จังหวัดลพบุรี ฐานรากทำฐานแผ่ ลึกประมาณ 1.50 เมตร และทำฟุตติ้งตอหม้อ เพื่อรับเสา ตัวห้องสูงจากพื้นดินประมาณ 60ซ.ม ทำคานด้วยเหล็กไวร์แฟร้ง วางแผ่นพื้นสำเร็จ เทคอนกรีตท๊อปปิ้ง เสริมเหล็กเส้นพร้อมไวร์เมช ด้านล่างก่อปูน และ ฉาบ ทำสี ภายในปูกระเบื้อง แบ่งเป็น 2 ห้อง เดินระบบไฟฟ้าภายในทั้งหมด ( ลูกค้าจัดหากระเบื้อง และ ดวงโคม )

 

  ห้องยูโด เมื่องทอง น็อคดาวน์   ห้องยูโด เมื่องทอง น็อคดาวน์   ห้อยยูโด เมื่องทอง น็อคดาวน์

                ห้องยูโด เมื่องทอง น็อคดาวน์  ขนาด 19 * 6 เมตร สูง 4 เมตร  แบ่งเป็นสองห้อง  ภายในปรับพื้น เทคอนกรีต ทำพื้นขัดมัน รวมระบบไฟฟ้าทั้งหมด

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

  ออฟฟิศน็อคดาวน์      อออฟิศน็อคดาวน์   

  ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิซน็อคดาน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

  ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

        

              ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 34 * 76 เมตร ของ  PTTME  จ.ระยอง ทางบริษัท ทำงานทั้งระบบ ( ยกเว้น ระบบไฟฟ้า และ แอร์  )

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

               ออฟฟิศน็อคดาวน์  ขนาด 4 * 8 เมตร  สำนักงานนิติหมู่บ้าน บางกะดี่ ประทุมธานี  ( ลูดค้าเตรียมพื้น ติดตั้งห้องน้ำพร้อมสุขภัณท์ เดินระบบ พร้อมเดินไฟฟ้าเองทั้งหมด ) ทางบริษัท ทำโครงสร้าง ผนังหลังคา ประตู หน้าต่าง 

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาน์

               ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 3 * 9 เมตร ( แบ่งเป็นสองห้อง )  จังหวัดสมุทรปราการ ฐานรากลูกค้าเตรียมไว้ให้ ภายในปูกระเบื้อง ส่วนงานระบบไฟฟ้าลูกค้าดำเนินการเอง

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ สถานีตำรวจ    ออฟฟิศน็อคดาวน์ สถานีตำรวจ    ออฟฟิศน็อคดาวน์     

.  ออฟฟิศน็อคดาวน์    ออฟฟิศน็อคดาวน์    น็อคดาวน์           

              ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 3.5 * 19 เมตร  จังหวัดระยอง โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ( ห้องน้ำชาย - หญิง ของผู้มาติดต่อ /  ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ / ห้องพัก / ห้องเตรียมอาหาร / ห้องประชุม / ห้องรับแจ้งเหตุ ) โดย ลูกค้าเตรียมฐานรากและงานระบบบำบัด รวมไปถึงการติดตั้งสุขภัณฑ์และปูกระเบื้อง บริษัทรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้าง ผนัง-หลังคา ประตู-หน้าต่าง รวมถึงระบบไฟฟ้าทั้งหมด

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์    ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์   

                ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 3.9 * 6 เมตร บางนา  เป็นออฟฟิศภายในโรงงาน ตั้งบนพื้นเดิมโรงงาน ภายในปูรามิเนต ระบบไฟฟ้าครบชุด

 

 ออฟฟิศน็อคดาวน์ คลอง 6   ออฟฟิศน็อคดาวน์ คลอง 6   

                                                      ออฟฟิศน็อคดวน์ ขนาด          รร สอนขับรถ คลอง 6 ฐานรากลงเข็มปูพรม ปรับพื้น เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ภายในแบ่งเป็น ห้องโถง ห้องรับรอง ออฟฟิศพร้อมห้องน้ำในตัว ส่วนด้านหลังแบ่งเป็นห้องน้ำ 4 ห้อง ระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด เดินระบบไฟฟ้าครบชุด ( ลุกค้าจัดหากระเบื้อง และวุขภัณฑ์ พร้อมด้วงโคม )   

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์ ภายในโรงงาน    ออฟฟิศน็อคดาวน์ ภายในโรงงาน    ออฟฟิศน็อคดาวน์ ภายในโรงงาน              

          ห้องเก็บของ น็อคดาวน์             

               ออฟฟิศน็อคดาวน์ ภายในโรงงาน  ที่ปทุมธานี    ใช้พื้นเดิมที่มีอยู่ แบ่งเป็นสองส่วน แต่ละส่วนแบ่งห้องย่อย ส่วนละ 4 ห้อง ด้านหลังมีห้องเก็บของ

 

  ห้องประชุม น็อคดาวน์      ห้องประชุม น็อคดาวน์                 

               ห้องประชุม ขนาด 12 * 5 เมตร  นิสสันมอเตอร์ประเทศไทย บางนา งานพื้น ใช้พื้นเดิมของโรงงาน ปูรามิเนตเพิ่มเติม ทำระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมแอร์ 2 ตัว 

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์ ลาดหลุมแก้ว   ออฟฟิศน๊อคดาวน์ ลาดหลุมแก้ว   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ลาดหลุมแก้ว                                       

                  ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 8 * 12 เมตร + ห้องน้ำ 1.5 * 3 เมตร ตั้งอยู่ ลาดหลุมแก้ว  ภายใน แบ่งเป็น ห้องผู้บริหาร ห้องโถง ห้องน้ำ 2 ห้อง  ฐานรากลงเข็มปูพรม ยกพื้นสูง เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด สุขภัณฑ์ ครบชุด ระบบไฟฟ้าครบชุด ( ลูกค้า จัดหากระเบื่อง )    

  

   ออฟฟิศน็อคดาวน์    ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์

           ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 5 * 9.8 เมตร  ภายในแบ่งเป็น 2 ห้อง ( ลูกค้าเตรียมฐานราก ) ภายในปูกระเบื้อง เดินระบบไฟฟ้าครบชุด

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี   ออฟฟิศน็อคดาวน์ รรสอนดนตรี

             ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 4 * 6.5 เมตร + ระเบียง 4 * 1.2 เมตร  รร.สอนดนตรี ไทรน้อย ฐานรากลงเข็มกลุ่ม ทำฟุตติ้งรับเสา พื้นชั้นล่างและบนทำคานด้วยเหล็กบีม วางแผ่นพื้นสำเร็จ เทคอนกรีต ภายในปูรามิเนต ระเบียงช้นล่างปูกระเบื้อง ระเบียงชั้นบนปูไม้คอนวูด บันไดขึ้นลงเป็นบันไดวน ผ้าระเบียงชั้นล่างทำไม้ระแนงทาสีไม้  ระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด ลูกค้าจัดหาสุขภัณฑ์และกระเบื้อง งานระะบไฟฟ้าครบชุด       

        

  ออฟฟิศน็อคดาวน์ SCG   ออฟฟิศน็อคดาวน์ SCG   ออฟฟิศน็อคดาวน์ SCG                      

              ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาดภายใน  4 * 8.5 เมตร โรงงานการดาษ SCG บ้านโป่ง ฐานรากปรับพื้นเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง มี 2 ห้องน้ำ ระบบสุขาภิบาลลงถังบำบัด สุขภัณฑ์ครบชุด เดินระบบไฟฟ้าครบชุด 

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์ ปั้มแก๊ส   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ปั้มแก๊ส   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ปั้มแก๊ส    

              ออฟฟิศ ขนาด 3 * 5 เมตร ห้องน้ำในตัว  ปั้มแก๊ส ราชพฤษ ( ลูกค้า เทพื้นคอนครีต ลงถังบำบัด ปูกระเบื้อง และติดตั้งสุขภัณฑ์ เอง ) เดินระบบไฟฟ้าครบชุด

 

  ออฟฟิศน็อคดาวน์    ภายในออฟฟิศน็อคดาวน์   ภายในออฟฟิศน็อคดาวน์

             ห้องรับรอง ขนาด 5.5 * 5.5 เมตร ( พื้นที่ใช้สอยภายใน ขนาด 4 * 5.5 เมตร )  ถ. เกษตร-นวมินทร์   ฐานรากปรับทราย เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง เดินระบบไฟฟ้าครบชุด ( ลูกค้าจัดหากระเบื่้อง )

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ศาลยา   ภายใน ออฟฟิศน็อคดาวน์   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ศาลยา

             ออฟฟิศ ขนาด 7.5 * 6 เมตร ( พื้นที่ใช้สอยภายใน 5.5 * 4 เมตร )  ศาลยา  ฐานรากลงเข็มปูพรม เทคอนกรีต ภายนอกปูกระเบื้อง  ภายใน ปูแผ่นดูราฟลอร์ เดินระบบไฟฟ้าครบชุด ( ลูกค้าจัดหากระเบื่้อง )

 

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ตลาดไทย   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ตลาดไทย   ออฟฟิศน็อคดาวน์ ตลาดไทย                  

             ออฟฟฟิศ ขนาด  8 * 6 เมตร  พร้อมห้องน้ำ ตลาดไทย ฐานรากปรับพื้นเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ระบบสุขาภิบาล ลงบ่อซึม เดินระบบไฟฟ้า ( ลูกค้าจัดหา กระเบื้อง สุขภัณท์ ดวงโคม )

  

              

            ออฟฟิศน็อคดาวน์ ขนาด 10.5 * 22 เมตร ถ.เอกชัย - บางบอน ( แบ่งเป็น ห้องรับรองลูกค้า ห้องประชุม ห้องโถง ห้องผู้บริหาร ห้องน้ำ 2 ห้อง ระเบียง ด้านข้าง ที่จอดรถ ) ฐานลงเข็มทำคาน เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ลงระบบสุขาภิบาล ลงถังบำบัด 2 ชุด ระบบไฟฟ้าครบชุด        

 

         

         ออฟฟิศ  ขนาด  4.8 * 6 เมตร + ระเบียง 2*6 เมตร   เกษตรนวมินทร์ 51  ฐานรากเพคอนกรีต ปูกระเบื้อง ( ลูกค้าจัดหากระเบื้อง ) หลังคาระเบียงด้านหน้าถักเหล็ก ตกแต่งด้วยไม้ระแนงคอนวูด ทาสีขาว ด้านบนปูทับด้วยแผ่นโพลี่ มีระแนงปิดขอบด้านหน้า

 

               

                 ห้องออกกำลังกาย ขนาด    เสนาแยก 12   ฐานรากปรับพื้นเทคอนกรีตปูกระเบื้อง ลูกค้าจัดหากระเบื่องมาให้

 

            

              ออฟฟิศ ขนาด 3*4 เมตร + ระเบียงพร้อมหลังคาระแนงไม้ 2*4 เมตร   ม. เฟื่องสุข 1 ฐานรากพื้นลงเข็มปูพรม เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ( ลูกค้าจัดหากระเบื้อง ) หลังคาด้านหน้า ตกแต่งด้วยระแนงไม้คอนวูด ทาสีขาว ด้านบนปิดด้วยแผ่นโพลี่    ระบบไฟฟ้าครบชุด

                   

                    

           โรงอาหารและห้องพยาบาล  ขนาด  11 * 8 เมตร   ระยอง  ฐานรากใช้พื้นเดิมทั้งหมด ภายในกั้นห้องเพิ่มเป็นเพื่อใช้เป็นห้องพยาบาล 

  

   ออฟฟิศน็อคดาวน์ เสนา คลองหลวง       ออฟฟิศน็อคดาวน์ เสนา คลองหลวง     

          ออฟฟิศนิติ    เสนาคลองหลวง ฐานราก ระบบห้องน้ำ และไฟฟ้า ลูกค้าดำเนินการเอง  บริษัทเป็นผู้ขึ้นโครงสร้างและประกอบผนังหลังคา ประตูหน้าต่าง

 

                 

     ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 9 * 10 + ระเบียง 4 * 10 เมตร ของคุณพรเทพ แยกนพวงศ์ ฐานรากยกระดับวางแผ่นพื้นสำเร็จ ปูกระเบื้อง ระเบียงไม้คอนวูด กันสาดทำระแนงปูทับด้วยแผ่นโพลี     

    

         

     ออฟฟิศขนาด 4 * 5.5 เมตร + ระเบียง 1 * 5.5 เมตร  ของคุณเบญจา ศรีนครินทร์ มอเตอร์เวย์ พื้นยกระดับ ภายในปูลามิเนต ระเบียงปูไม้คอนวูด ด้านหน้าเสริมหลังคาโพลี่คาร์บอเนต แบบโค้ง

 

         

    ออฟฟิศขนาด 5 * 5 เมตร + ห้องน้ำ 1.5 * 1.5 เมตร  ของคุณก้อย ซอยลาซาน พื้นยกระดับ แบ่งห้องภายใน พื้นปูลามิเนต มีระเบียงทางเดินปูด้วยไม้คอนวูด

 

         

    ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 6 * 10 เมตร + ระเบียง 4 * 10 เมตร พื้นยกระดับโครงสร้างเหล็ก ปูแผ่นกระเบื้องยาง ภายในแบ่งเป็น 2 ห้อง ด้านหน้าระเบียงปูไม้คอนวูด ปิดขอบด้านล่างโดยรอบทำสีเหมือนผนัง

 

             

       ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 3.5 * 10 เมตร เพิ่ม ห้องน้ำ และครัวเปิดโล่งด้านหลัง ขนาด 1.8 * 7 เมตร  ภายในห้องปูลามิเนต ครัวปูแผ่นยาง ห้องน้ำปูกระเบื้่อง กระจกเท็มเปอร์ทั้้งหมด ลูกค้าลงถังบำบัดเอง

 

                    

         ออฟฟิศขนาด  8 * 5 เมตร  พื้นเทคอนกรีตปูกระเบื้อง ไฟฟ้าครบชุด

 

                  

       ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 4.5 * 7 เมตร  เพิ่มห้องน้ำ  1.5 * 2 เมตร ซอยทองหล่อ ฐานรากลงเข็มทำคานเหล็ก วางแผ่นพื้นสำเร็จทเคอนกรีด ภายในปูลามิเนต มี 1 ห้องโถง , 1 ห้องน้ำ ทำฝ้าฉาบเรียบ ไฟฟ้าครบชุด 

 

                  

        ออฟฟิศขนาด 2.5 * 5 เมตร  + ระเบียงกันสาด 2.5 * 1.5 เมตร ของคุณประสิทธ์ สาย 5 ฐานรากเทคอนกรีตพื้นขัดมัน ด้านระเบียงปูไม้คอนวูด กันสาดทำระแนงปิดท้บด้านบนด้วยแผ่นโพลี ไฟฟ้าครบชุด

 

               

           ห้องโชว์เรือยอร์ด ขนาด 8 * 11 เมตร ทางขึ้นขนาด 1.8 * 5.2 เมตร สถานที่ตั้งโชคชัย4 ฐานรากเทพื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง ทำฝ้าฉาบเรียบ กระจกเทมเปอร์ ลูกค้าทำไฟฟ้าเอง

 

                  

          ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 4 * 5 เมตร  + ระเบียง 1 * 6 เมตร พระราม 5  ฐานราก เทพื้นคอนกรีต ตั้งเสายกระดับ ปิดด้วยไม้ระแนงคอนวูดรอบด้าน ด้านหน้าเป็นทางเดินปูไม่พื้นคอนวูด หลังคากันสาดด้านหน้า ขนาด 2 * 6 เมตร ทำเป็นระแนง  ภายในปูไม้รามิเนต   ไฟฟ้าครบชุด

 

                          

       ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 3.8 * 6 + ระเบียง 1.8*1.2  ม.เสนา ถ.เกษตรนวมินทร์ ฐานราทำฟุตติ้ง รับเสา คานเหล็ก ลงแผ่นพื้นสำเร็จ เทท๊อปปิ้งปูน ปูกระเบื้อง ระเบียง ปูด้วยไม่คอนวูด ทำสีไม้ ไฟฟ้าครบชุด

 

                  

       ออฟฟิศ ขนาด 3 * 6 เมตร   ม.ชวนชื่น พระราม5  ฐานรากปรับทรายเทคอนกรีตปูกระเบื้อง ภายในเป็นห้องโล่ง  ไฟฟ้าครบชุด

 

               

       ห้องพักสายตรวจในโรงพยาบาลแบบยกระดับ  ขนาด 3 * 4.5 เมตร   ฐานทำโครงสร้างเหล็ก วางวีว่าบอร์ด ปูกระเบื้องยาง

 

                 

           ออฟฟิศยกระดับ 2 สเตป ขนาด 3 * 6 เมตร  ของคุณหัสณีย์ เรียบทางด่วนวงแหวนตะวันออก  ฐานรากยกระดับด้วยโครงสร้างถักเหล็ก เทคอนกรีต ภายในปูลามิเนต และไม้คอนวูด  สเต็ปที่สองทำเป็นกระจกทั้งหมด ไฟฟ้าครบชุด 

 

  

          ออฟฟิศนิติ ขนาด 4 * 6 เมตร ห้องน้ำในตัว โครงการเสนา บ้านร่วมทางฝัน บริษัท ทำโครงสร้าง ติดตั้งผนังหลังคา ประตูหน้าต่าง ( ส่วนงานฐานราก ติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้อง ไฟฟ้า ลูกค้าทำเอง )

 

               

           ห้องโชว์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงโซล่าเซล ขนาด 6 * 6 เมตร ในงาน BOI FARE 2011 และทำการเคลื่อนย้ายไปการไฟฟ้า ต่อมาเคลื่อน ย้ายไปยังงานกาชาดทีสวนอำพร จากนั้นก็ย้ายกลับมายังการไฟฟ้าเหมือนเดิม เป็นงานถอดประกอบใหม่ 100 %

 

                       

          ออฟฟิศสำนักงานยกระดับ  ขนาด 6 * 6 เมตร  ซอยวัดลาดปลาดุก ฐานยกระดับบนพื้นปูเดิม ถักโครงสร้างเหล็กปูวีว่าบอร์ด และปูรามิเนตด้านบน ด้านหน้าและด้านข้าง ทำหลังคากันสาด ไฟฟ้าครบชุด

 

                 

           ห้องพักผ่อน ขนาด 5 * 3.5 เมตร + ห้องน้ำขนาด 1.2 * 2.2 เมตร ของคุณกบ เต้นรถมีนบุรี  ฐานรากเทคอนกรีตปูกระเบื้อง ลูกค้าจัดหาสุขภัณฑ์ ไฟฟ้าครบชุด ( ยกเว้นดวงโคม )

 

               

      สำนักงานนิติ  ขนาด 4 * 5 เมตร + ห้องเก็บของ ขนาด 2 * 2 เมตร บ้านกลางเมือง ฐานรากปรับพื้นเทคอนกรีต  มีระแนงบังตากว้างประมาณ 0.8 เมตร สูงระดับหลังคา

 

                                                    

         สำนักงานนิติ  ขนาด 4 * 8 เมตร ห้องน้ำในตัว โครงการคอนโดเสนา เดอะคี้ท คลองสอง บริษัททำโครงสร้าง ติดตั้ง ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง ( ส่วนงานฐานรากปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ไฟฟ้า ระบบบำบัด

ลูกค้าทำเอง )     

        

             

        ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 6 * 8 เมตร + ระเบียง  6 * 2 เมตร  ม. บ้านใหม่ พุทธบุชา ฐานรากทำฟุตติ้งรับเสา ถักโครงสร้างคานเหล็ก วางแผ่นพื้นสำเร็จ เทท๊อปปิ้งคอนกรีต ปูไม้ลามิเนต ส่วนระเบียง ปูไม้คอนวูด ทำสีไม้ ด้านบนเป็นระแนงไม้คอนวูดทาสีขาว ปิดทับด้วยแผ่นโพลี ไฟฟ้าครบชุด

 

              

        ห้องพักผ่อน ขนาด 3 * 5 เมตร ของคุณมอส ม.ธัญธานี ลำลูกกาคลอง 4 ฐานราก ปรับพื้นเทคอนกรีด ปูกระเบื่อง ไฟฟ้าครบชุด

 

              

          สำนักงานขายห้องตัวอย่าง โครงการคอนโด

 

                 

   ออฟฟิศ ขนาด 4 * 8 เมตร + ห้องน้ำ ขนาด 1.5*3.6 เมตร บ้านคุณปุ๊ก ซอยนวลจันทร์  พื้นเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ห้องน้ำ 2 ห้อง  ไฟฟ้าครบชุด

 

               

             ออฟฟิศสำนักงานนิติ  ขนาด 4 * 6 เมตร พร้อมห้องน้ำในตัว  โคงการเสนา ลำลูกกาคลองสอง บริษัทขึ้นโครงสร้าง ติดตั้ง ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง ( ส่วนงานฐานราก ติดตั้งสุขภัณฑ์ ปูกระเบื้อง และไฟฟ้า ลูกค้าติดตั้เอง )

 

           

      ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 3.6 * 6 เมตร  ฐานราก ทำฟุตติ้งรับเสา ถักโครงสร้างเหล็ก ปูวีว่าบอร์ด เทท็อปปิ้งคอนกรีต พื้นบนปูลามิเนต บรรไดไม้คอนวูดทำสีไม้ ทางขึ้นลงสองด้าน ไฟฟ้าครบชุด

 

           

        ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 4 * 8 เมตร จำนวน 2 ชุด โรงสีข้าว จ.อุตรดิษฐ์  ฐานรากยกลอยถักโครงสร้างเหล็ก ปูวีว่าบอร์ด 20 มิล ด้านบนปูรามิเนต

 

               

             ออฟฟิศขนาด 3 * 6 เมตร   ซอยซินเขต ถ.งามวงค์วาน ปรับพื้นเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ไฟฟ้าครบชุด

 

                           

           ออฟฟิศยกระดับ ขนาด 6 * 10 เมตร + ระเบียง 3 * 2 เมคร   ม.บ้านใหม่ พุทธบูชา  ฐานรากยกระดับ ทำฟุตติ้ง โครงสร้างเหล็ก วางแผ่นพื้นสำเร็จ ปูลามิเนต ระเบียงปูไม่คอนวูด ทำสีไม้ ไฟฟ้าครบชุด  

 

                         

     ออฟฟิศ ขนาด 5 * 8 เมตร   รวมพื้นระเบียงด้านหน้า 1 เมตร และด้านข้าง 2 เมตร ตัวห้อง ขนาด 4 * 6 เมตร พื้นเทคอนกรีต ปูกระเบื้อง ไฟฟ้าครบชุด

                          

                         

       ออฟฟิศขนาด 3 * 4 เมตร  โรงน้ำแข็ง จ. ราชบุรี ลูกค้าทำฐานรากงานพื้น และไฟฟ้าเอง 

 

                  

            ออฟฟิศหน้าบ้าน ขนาด  5 * 3 เมตร ม. จามจุรีปาร์ค ฐานรากใช้พื้นเดิม ปูรามิเนตเพื่ม ไฟฟ้าครบชุด     

 

                     

           ออฟฟิศในโรงงาน ขนาด 3 * 4 เมตร  จ.ระยอง พื้นถักโครงสร้างเหล็ก ปูด้วยวีว่าบอร์ด 20 มิล และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้

 

            

              ออฟฟิศกระจก ขนาด 3.4 * 6 เมตร    ซอยอ่อนนุช   ฐานถักโครงสร้างเหล็ก ปูลามิเนต ทำฝ้า เนื่องจากไม่มีหลังค่าเพราะอยู่ใต้ตึก

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    บ.เค.เค.แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด    ,    ร้านโปรแมทซัพพลาย

ที่อยู่ 49/80 ม.6 ซ.วัดลาดปลาดุก ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณฯ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

โทร / แฟกซ์   02-923-4823 , 089-141-8454 , 089-921-7334  , 083-231-7416  www.promatsupply.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินค้า

รับสร้างบ้าน บ้านน็อคดาวน์ บ้านสำเร็จรูป article
ร้านค้า ร้านกาแฟ น็อคดาวน์
ต่อเติมบ้าน article
กั้ห้องภายในอาคาร บ้าน สำนักงาน
กระจกอลูมิเนียม บ้าน อาคาร โครงการ หรือ ตัดสำเร็จพร้อมนำไปติดตั้งได้ทันที่
ผ้าม่าน มู่ลี่ ฉากกั้นห้อง
ขายส่ง ขายปลีก อุปกรณ์โครงฝ้า โครงผนัง แปหลังคา
บ้าน รีสอร์ท ห้องพัก แบบมาตราฐาน